No.

Title

Artist

Year006

Interview

-

2005Interview

AOKI Jun / ASAHARA Shigeaki / UCHIHARA Satoshi
OKAZAKI Kenjiro / KASAI Kaoru / KISHI Waro
KUMA Kengo / SUGIMOTO Hiroshi / SEJIMA Kazuyo
TATSUNO Toeko / TAYAMA Atsuro / NAITO Hiroshi
BAN Shigeru / FUNAKOSHI Katsura / MIZUTANI Soichi
MIYAGI Shunsaku / MIYAJIMA Tatsuo / MORIMURA Yasumasa

KITAGAWA Issay Book Design

Seigensha Art Publishing, inc.
Kyoto 2005