No.

Title

Artist

Year

004

Kukan

-

2004

Kukan

Ateleir Bow-Wow / ABE Hitoshi / UMEBAYASHI Katsu
ENDOH Masaki + IKEDA Masahiro / KASAI Kaoru / KATAYAMA Masamichi
KATSUTA Takao / Klein Dytham architecture / KUROKAWA Tsutomu
KOJIMA Kazuhiro / SATO Mitsuhiko / CHIBA Manabu
TEZUKA Takaharu + TEZUKA Yui / NISHIZAWA Taira / NISHIZAWA Ryue
NISHIBORI Shin / FUJIMOTO Sosuke / MIKAN
MIYAMOTO Katsuhiro / YAMASHITA Yasuhiro / YAMASHIRO Satoru
YOKOMIZO Makoto / YOSHIOKA Tokujin / YOSHIMURA Yasutaka

KITAGAWA Issay Book Design

New HOUSE publishing Co., Ltd.
Tokyo 2004