No.

Title

Artist

Year


003

NEW BLOOD art, architecture and design in Japan

-

2001
NEW BLOOD art, architecture and design in Japan

ABE Hitoshi / ARAKAWA Shinichiro / AVE Masayo
ISHIKAWA Yukie / IWASAKI Ichiro / KATAYAMA Masamichi
KITAGAWA Issay / KOBAYASHI Takanobu / KUROKAWA Tsutomu
MIYAMOTO Katsuhiro / NAITO Rei / NAKAZAWA Ken
NISHIZAWA Taira / NISHIZAWA Ryue / NODA Nagi
SUDA Yoshihiro / TAKAHASHI Jun / TEZUKA Takaharu + TEZUKA Yui
TSUKAMOTO Yoshiharu + KAIJIMA Momoyo / YOSHIDA Gyoko

KASAI Kaoru Book Design

Rikuyosha Co., Ltd.
Tokyo 2001