No.

Title

Artist

Year


007

COMPOSITION-TORANOMON TOWERS

UEDA Yoshihiko KASAI Kaoru

2007
COMPOSITION-TORANOMON TOWERS

UEDA Yoshihiko Photograph
KASAI Kaoru Design

AKAAKA ART PUBLISHING, Inc.
Tokyo 2007