No.

Title

Artist

Year


002

Creator's Gallery

-

1987Creator's Gallery

ABE Kozo / AWATSUJI Hiroshi / IGARASHI Takenobu
UCHIDA Shigeru / UMEDA Masanori / OKADA Kozo
OKAYAMA Sinya / KAKU Shinsaku / KANOME Takashi
KAWAKAMI Motomi / KAWAKAMI Reiko / KAWASAKI Kazuo
KITA Toshiyuki / KUROKAWA Tetsuro / KUROKAWA Masayuki
KOMATSU Makoto / SAKAMOTO Kazumasa / SHINOHARA Kazuo
SHIMIZU Tadao / SHIMIZU Fumio / TOYOHISA Shozo
HOSOE Isao / MIHARA Shohei / MORISHIMA Hiroshi
MORITA Masaki / YANAGI Sori / WATANABE Hisako
J.P.Vitrac / Paolo Pallucco / Philippe Starck
Pierre Dinand / Ron Rezek

THE SEIBU DEPARTMENT STORES, LTD. YURAKUCHO SEIBU
Tokyo 1987-1990