No.

Title

Artist

Year001

IMA-ART IN TOKYO ’86

-

1986


IMA-ART IN TOKYO ’86

FUKAI Takashi / FUNAKOSHI Katsura
YAMAMOTO Tomiaki / YOKOO Tadanori

factory
Tokyo 1986