No.

Title

Artist

Year001

IMA-ART IN TOKYO ’86

-

1986


ART IN TOKYO ’86 IMA

FUKAI Takashi / FUNAKOSHI Katsura
YAMAMOTO Tomiaki / YOKOO Tadanori

Factory
Tokyo 1986