No.

Title

Artist

Year


011

TORANOMON TOWERS

KASAI Kaoru

2006
TORANOMON TOWERS

KASAI Kaoru Sign Design Work

KAJIMA CORPORATION
Tokyo 2006